#govern

Formació en Participació Ciutadana

La Secretaria de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya coorganitza, anualment, amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), un itinerari formatiu adreçat al personal tècnic i responsables d’ajuntaments sobre les possibilitats i aspectes clau de la participació ciutadana per al món local dins del model de govern obert.

 Objectius

Els processos participatius del Govern català

La Generalitat de Catalunya posa a disposició de tots els ciutadans i ciutadanes el seguit de processos participatius oberts a la ciutadania per a la seva implicació.

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Els pressupostos municipals al web de Transparència del Govern català

El web del Govern català, ofereix un espai on es pot saber de manera visualment didàctica, els pressupostos dels municipis permetent la consulta, anàlisi i eines per comparar-los amb d'altres pressupostos.

Hi podeu accedir clicant Aquí

Nou acord del Govern català sobre l’estratègia de dades obertes

El Govern ha aprovat un nou acord que permetrà impulsar l’obertura de dades, ja en marxa, en el si de la Generalitat de Catalunya. L’acord farà possible l’obertura de la informació pública; l’aprofitament de la intel·ligència col·lectiva i la cocreació de polítiques públiques; i el retiment de comptes vers la ciutadania.

Visualització del compliment del Pla de Govern Obert de la Generalitat de Catalunya 2017-2018

El Pla de Govern Obert de la Generalitat de Catalunya consta de 5 àmbits, 9 objectius estratègics, 18 objectius operatius i 123 actuacions. En aquest visor interactiu es mostra, per defecte, el grau d’avenç del Pla de Govern Obert 2017-2018 corresponent a data 30.06.2018. Recull els avenços tant a nivell global, com pels àmbits, els objectius estratègics, els objectius operatius i les actuacions en què s’estructura el Pla.

Nous datasets al servei de dades obertes de la Generalitat de Catalunya

Les creacions de nous conjunts de dades o actualitzacions d’aquests són les següents:

Inventari de béns i drets de la Generalitat de Catalunya: recull tot el patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya

Visualització de l'evolució del dret d'accés a la informació del Govern català

En el següent visor de gràfic del Govern de la Generalitat de Catalunya podeu accedir a la informació sobre sol·licituds d'accés a la informació a partir d'uns criteris de cerca predefinits i veure els resultats personalitzats en funció del departament, la temàtica, o la data que volgueu consultar.

Nou procés participatiu de la cooperació catalana al desenvolupament

L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) desenvoluparà, a partir de setembre i fins el novembre, un procés de participació per tal de definir la seva visió sobre el marc de treball de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, incorporant diversos actors tant del sector de la cooperació com d’altres. Per a dur-lo a terme, compta amb el suport de la Secretaria de Transparència i Govern Obert.

Nou itinerari formatiu de participació ciutadana del Govern català per a tècnics i responsables de món local

La Secretaria de Transparència i Govern Obert del Govern coorganitza, anualment, amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), un itinerari formatiu adreçat al personal tècnic i responsables d’ajuntaments sobre les possibilitats i aspectes clau de la participació ciutadana per al món local dins del model de govern obert.

Premi Participa a l'Escola del Govern català

El Premi Participa a l'Escola és un premi per a les escoles o instituts que han dut a terme, durant el curs, experiències de participació en què l’alumnat s’hagi involucrat en la vida del centre. Qualsevol escola que treballi perquè els seus membres es converteixin en subjectes actius que participen per a transformar el que els envolta, pot participar en aquest premi.

Per a més informació clicar Aquí