#govern

Visualització del compliment del Pla de Govern Obert de la Generalitat de Catalunya 2017-2018

El Pla de Govern Obert de la Generalitat de Catalunya consta de 5 àmbits, 9 objectius estratègics, 18 objectius operatius i 123 actuacions. En aquest visor interactiu es mostra, per defecte, el grau d’avenç del Pla de Govern Obert 2017-2018 corresponent a data 30.06.2018. Recull els avenços tant a nivell global, com pels àmbits, els objectius estratègics, els objectius operatius i les actuacions en què s’estructura el Pla.

Nous datasets al servei de dades obertes de la Generalitat de Catalunya

Les creacions de nous conjunts de dades o actualitzacions d’aquests són les següents:

Inventari de béns i drets de la Generalitat de Catalunya: recull tot el patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya

Visualització de l'evolució del dret d'accés a la informació del Govern català

En el següent visor de gràfic del Govern de la Generalitat de Catalunya podeu accedir a la informació sobre sol·licituds d'accés a la informació a partir d'uns criteris de cerca predefinits i veure els resultats personalitzats en funció del departament, la temàtica, o la data que volgueu consultar.

Nou procés participatiu de la cooperació catalana al desenvolupament

L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) desenvoluparà, a partir de setembre i fins el novembre, un procés de participació per tal de definir la seva visió sobre el marc de treball de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, incorporant diversos actors tant del sector de la cooperació com d’altres. Per a dur-lo a terme, compta amb el suport de la Secretaria de Transparència i Govern Obert.

Nou itinerari formatiu de participació ciutadana del Govern català per a tècnics i responsables de món local

La Secretaria de Transparència i Govern Obert del Govern coorganitza, anualment, amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), un itinerari formatiu adreçat al personal tècnic i responsables d’ajuntaments sobre les possibilitats i aspectes clau de la participació ciutadana per al món local dins del model de govern obert.

Premi Participa a l'Escola del Govern català

El Premi Participa a l'Escola és un premi per a les escoles o instituts que han dut a terme, durant el curs, experiències de participació en què l’alumnat s’hagi involucrat en la vida del centre. Qualsevol escola que treballi perquè els seus membres es converteixin en subjectes actius que participen per a transformar el que els envolta, pot participar en aquest premi.

Per a més informació clicar Aquí

dimarts
06
18:00h
Març 2018

Taula rodona Dades obertes per a una ciutadania activa

El proper dimarts 6 de març, la Secretaria de Transparència i Govern Obert del Govern de la Generalitat de Catalunya us convida a la taula rodona «Dades obertes per a una ciutadania activa», en el marc del Dia de les Dades Obertes, que enguany se celebra el dia 3 de març a tot el món.

S'oferiran alguns exemples de com l’obertura de dades permet enfortir l’opinió pública i millorar l’eficiència de l’Administració; afavorir la col·laboració entre institucions i ciutadans, i obrir nous serveis socials que beneficiïn a la societat.

Què son les dades obertes?

Resum pedagògic sobre què són les dades obertes publicat pel Govern de Catalunya:

Les dades obertes (open data en anglès) són conjunts de dades produïdes o recopilades per organismes públics que les administracions públiques posen a disposició de la ciutadania perquè les puguin utilitzar lliurement de manera senzilla i còmoda.

Les dades obertes tenen un gran valor potencial i són essencials per a la transparència de les administracions públiques, l’eficiència i la igualtat d’oportunitats a l’hora de crear riquesa.

Nous programes de formació de la Secretaria de Govern Obert de la Generalitat

La formació prevista per tal de seguir les directrius establertes pel Pla de Govern Obert 2017-2018 té tres objectius:

Formar i assessorar en l’àmbit del govern obert.
Fomentar el canvi cap a l’Administració transversal.
Transformar l’Administració per a fer-la més permeable a la societat.

La Secretaria de Transparència i Govern Obert del Govern publica un tutorial per tal de facilitar la presentació de sol·licituds d’accés a la informació pública

La Secretaria de Transparència i Govern Obert publica un tutorial per tal de facilitar la presentació de sol·licituds d’accés a la informació pública, que permet, pas a pas, seguir amb facilitat el procés d’elaboració i presentació d’una sol·licitud d’accés a la informació pública.