Apunts

De l'estratègia de la dada al govern de dades- Dr. Ismael Caballero (datos.gob.es)

"Cada vegada són més les organitzacions que decideixen governar les seves dades per assegurar-se que són rellevants, adequades i suficients per als usos previstos, és a dir, que tenen un determinat valor organitzacional."

Transparència, confiança ciutadana i rendició de comptes (Pere González Duarte, EAPC)

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), publica en el seu espai "Gestió de la informació: transparència i protecció de dades" aquest article de Pere Gonzále Duarte, clau per entendre els beneficis de la transparència més enllà del mer compliment de la llei.

Quina informació hem d'actualitzar en el portal de transparència aquest mes de novembre?

Amb l'objectiu de donar correcte compliment a la normativa de transparència i d'ajudar-vos en el manteniment i la gestió de la transparència,  mensualment realitzarem un recordatori de quina és la informació que cal actualitzar o revisar per verificar que s'està visualitzant correctament i està actualitzada. 

Quatre elements bàsics a tenir en compte per posar en marxa el Sistema Intern d'Informació

Us recordem que la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513 ), estableix que totes les entitats del sector públic, incloses totes les de l’administració local, han de disposar d’un sistema intern d’informació.

1

Sala de ponents: vols compartir els teus coneixements sobre Govern Obert? Ens ajudes?

La Sala de Ponents de la nostra Comunitat Virtual de Transparència i Govern Obert és un espai on trobareu articles elaborats per experts en els diferents àmbits de la comunitat i experiències i bones pràctiques explicades pels seus protagonistes. 

I aquest espai també és per vosaltres!

Qüestionari de transparència del Síndic de Greuges: 8 coses que has de conèixer

Segurament aquests dies heu rebut una comunicació del Síndic de Greuges convidant-vos a donar resposta (abans del 26 d'octubre) a un qüestionari de transparència per avaluar l'aplicació de  la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en l'any 2022.

Voleu demanar algun dels recursos que oferim? Feu-ho abans que s'acabi el termini!

Des del Gabinet d'Innovació Digital oferim dos recursos relacionats amb la transparència i el govern obert que podeu sol·licitar. Aquí us els resumim i us anotem els terminis per a sol·licitar-los, per tal que no us passi per alt!
 

Gestió de la transparència municipal: (fins al 31/10/2023)

La declaració responsable i la responsabilitat de la declaració en l’àmbit de les subvencions i els ajuts (Irene Artigues, EAPC)

Avui us volem recomanar l'article "La declaració responsable i la responsabilitat de la declaració en l’àmbit de les subvencions i els ajuts" publicat per Irene Artigues Rodríguez, coordinadora de comptabilitat i control a la Intervenció General del Departament de Vicepresidència, d'Economia i Hisenda.