Jornada sobre retiment de comptes organitzada per la Federació de Municipis de Catalunya (FMC)