Jornada sobre retiment de comptes organitzada per la Federació de Municipis de Catalunya (FMC)

divendres
25
09:45h
Gener 2019
Data de finalització: divendres, 25/01/2019 - 14:45

Més enllà de la transparència, estratègia i política de retiment de comptes


L’impuls de la transparència, tant la passiva com especialment l’activa ha estat produït en gran part per l’entrada en vigor de la llei de transparència espanyola i catalana i sovint s’ha vist com darrera dels portals de transparència hi ha hagut més intencionalitat de complir la llei que no pas com una aposta per un valor tan necessari com és la transparència. Sovint, l’obligació de transparentar l’acció pública s’ha convertit en una tasca burocràtica més que no pas en el darrer tràmit d’un procediment previ que no comporti una sobrecàrrega. Això és degut a una certa híper normativització de la transparència però també a la manca d’un model de sistema d’informació àgil, automàtic, rigorós i sostenible que faciliti la tasca de transparentar.

Ens calen noves apostes i estratègies institucionals pel retiment de comptes i això vol dir preparar el conjunt de l’organització en una orientació en aquest sentit i establir protocols d’informació i sistemes de documentació i dades compartides.

Per últim, i potser el més important, el retiment de comptes porta implícit fer pedagogia de l’acció pública i política. Al compartir informació, el retiment de comptes estableix la base d’una col·laboració entre ciutadania i institucions basada en la crítica, en el compromís i en la confiança. És la qualitat democràtica de les nostres societats i institucions el que està en joc.

Per accedir al programa clica Aquí

Per inscripcions clica Aquí