2a Jornada tècnica - Dades obertes sobre patrimoni natural: com les podem oferir i aprofitar els municipis?

dimarts
03
09:30h
Octubre 2017
Data de finalització: dimarts, 03/10/2017 - 14:00

Dades obertes són aquelles que l'administració pública posa a disposició de la societat en formats fàcils de manipular i actualitzades per tal que qualsevol ciutadà o empresa pugui analitzar, reutilitzar i redistribuir-les, generant nous serveis. Això permet una administració pública més transparent alhora que aquestes dades generen valor econòmic a través de la gestió intel·ligent dels recursos.

Per altra banda a la xarxa hi ha tot un seguit de dades sobre patrimoni natural i biodiversitat disponibles aportades per ens públics, però també privats, que poden ser aprofitades des dels ajuntaments.

Aquesta jornada pretén posar en valor els beneficis que genera oferir dades obertes per als propis ajuntament, alhora que veure com els ajuntaments poden aprofitar les dades obertes sobre patrimoni natural pera una millor gestió del territori. 

Organitzada per la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius i la Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona.

Per programa, inscripcions i informació clicar Aquí