Nous ítems de Protecció de dades personals en el MUNICAT

Es publiquen els nous ítems sobre Protecció de dades Personals per publicar al Portal de Transparència. Les fitxes dels nous ítems es poden consultar en el web del MUNICAT i són les següents:

ÍTEM 1.4.1. Delegat/da de Protecció de dades. S’ha de fer pública la designació del/la Delegat/da de Protecció de Dades de la corporació local, les funcions i les seves dades de contacte.

ÍTEM 1.4.2. Exercici dels drets relatius a la protecció de dades personals. S’ha de publicar la forma mitjançant la qual les persones interessades poden exercir els seus drets en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

ÍTEM 1.4.3. Registre de les activitats de tractament de dades personals. S’ha de publicar un inventari de les activitats de tractament accessibles per mitjans electrònics.

Consulteu el mapa d’ítems de Transparència actualitzat.

Consulteu la relació d’ítems relacionats.