Les subvencions de la Generalitat de Catalunya amb un sol clic

S’ha creat el Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC), el qual dona compliment a les obligacions de publicitat activa en matèria de subvencions establertes per la Llei de transparència.

Aquesta iniciativa  és un exemple del canvi cultural i organitzatiu que ve de la mà de les dades obertes. Ha estat necessari, a més, un important treball de coordinació entre totes les unitats i entitats que concedeixen subvencions per tal d’estandarditzar la recopilació de dades.

Com a resultat d’aquest treball, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda ha generat un nou visor que, de manera fàcil i intuïtiva, permet consultar les convocatòries i subvencions del sector públic de la Generalitat, així com accedir al detall de qualsevol convocatòria o concessió.

El desenvolupament del RAISC es troba encara en la seva primera fase d’implementació i conté informació relativa a les convocatòries i concessions de les entitats del sector públic majoritari de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2016. Progressivament s’hi aniran incorporant les subvencions concedides que es tramiten de forma massiva. També s’hi incorporaran altres subvencions i ajuts a col·lectius específics d’altres departaments.

Les dades del visor del RAISC s’actualitzen setmanalment. Tant les convocatòries com les subvencions es presenten classificades per l’any, l’òrgan convocant, els tipus de convocatòria i instrument d’ajut, el règim d’aplicació i la finalitat pública. A banda, evidentment, també hi trobem els imports. Totes les dades del visor es poden descarregar al Portal de dades obertes.

Per accedir-hi cliqueu AQUÍ