Noves dades al servei de dades obertes del govern català

Guia d’entitats de dones de Catalunya: Llistat amb informació d’entitats que treballen específicament en programes a favor de la igualtat i la promoció de les dones i d’associacions de dones d’arreu del territori de Catalunya. El contingut ha estat elaborat a partir de la base de dades de l’Institut Català de les Dones, que s’actualitza periòdicament a partir de la informació que faciliten les entitats.

Registre de Comunitats Catalanes a l’Exterior: Registre d’entitats associatives catalanes ubicades a l’exterior de Catalunya, reconegudes oficialment per la Generalitat de Catalunya.

Registre de les associacions de voluntaris de protecció civil: Llista de les associacions de voluntaris de protecció civil registrades, amb indicació de la data d’inscripció al registre, el municipi i la comarca a què pertanyen i el nombre de membres acreditats.

RSS dels Acords del Govern: Aquest RSS permet seguir, de forma actualitzada i immediata, la publicació dels Acords del Govern al web del Departament de la Presidència.

Per accedir al catàleg clicar AQUI