Nou acord del Govern català sobre l’estratègia de dades obertes

El Govern ha aprovat un nou acord que permetrà impulsar l’obertura de dades, ja en marxa, en el si de la Generalitat de Catalunya. L’acord farà possible l’obertura de la informació pública; l’aprofitament de la intel·ligència col·lectiva i la cocreació de polítiques públiques; i el retiment de comptes vers la ciutadania.

L’encarregada de dur a terme les instruccions dictades per l’acord serà la Secretaria de Transparència i Govern Obert a través de la Direcció General de Transparència i Dades Obertes. Des de l’entrada en vigor de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquesta direcció general coordina el procés d’obertura de dades públiques de la Generalitat de Catalunya i facilita la reutilització de la informació del sector públic, al mateix temps que dona suport a la ciutadania, a la societat civil i al món empresarial en l’accés, difusió i reutilització de la informació pública i les dades obertes.

Amb l’aprovació del nou acord, aquesta direcció general coordinarà l’aplicació de l’estratègia i en particular impulsarà les mesures organitzatives i els criteris corporatius necessaris per garantir el compliment dels objectius estratègics en l’obertura de dades.

L’estratègia de dades obertes de la Generalitat estableix les directrius que guiaran, al llarg dels propers anys, la política de dades obertes, l’estratègia d’obertura de dades i el servei de dades obertes.

Podeu accedir a l'acord de Govern clicant Aquí