Noves dades de medi ambient al portal de dades obertes

La Diputació de Barcelona ha publicat, al portal de dades obertes, sis conjunts de dades nous relacionats amb el medi ambient: les accions de mitigació mediambiental dels municipis, els consums energètics d’equipaments municipals, el perfil del compromís ambiental dels membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, equipaments dedicats a l’educació ambiental en sistemes aquàtics, els continguts de la revista Sostenible i l’agenda d’activitats d’aquest portal d’informació mediambiental. 

El conjunt de dades d’accions de mitigació mediambiental dels municipis mostra les accions planificades en matèria de mitigació i adaptació mediambiental de cada municipi amb el seu estat d'execució. 

Per la seva banda, el dataset dels consums energètics d’equipaments recull els consums energètics a escala municipal, agrupats per font energètica.

El perfil del compromís ambiental dels membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat fa pública l’adhesió de cada ens locals a aquesta associació, així com a declaracions institucionals i acords internacionals sobre sostenibilitat. A més, conté llistats d’ordenances municipals ambientals aprovades, experiències d’horts municipals i dels municipis peticionaris de l’Agenda escolar del medi ambient i el desenvolupament.

El conjunt de dades d’equipaments dedicats a l’educació ambiental en sistemes aquàtics continentals ofereix un llistat d’equipaments i projectes d’educació ambiental dedicats a conservar i difondre els valors dels sistemes aquàtics continentals. Tots aquests conjunts de dades s’actualitzaran anualment i estan disponibles en format XLS i ODS.

Per últim, els datasets de la revista Sostenible i la seva agenda d’activitats faciliten diàriament en format XML els continguts de les diverses seccions i de l’agenda del Sostenible, el portal digital d'informació de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

El portal http://dadesobertes.diba.cat és un catàleg de dades públiques amb què la Diputació vol acostar les dades que produeix o recopila a tots els ciutadans i reutilitzadors (empreses, desenvolupadors, investigadors, estudiants...), de manera que aquests puguin consultar-les en diversos formats i reutilitzar-les creant, així, aplicacions o webs que aportin valor social i econòmic. A més del portal, els reutilitzadors poden fer servir la interfície de programació d’aplicacions (API) per consultar, cercar, filtrar i ordenar les dades per a nous usos i desenvolupaments.

Cal recordar que, aquest dimecres, la Diputació de Barcelona organitzarà una expedició de dades sobre els reptes del canvi climàtic. Es tracta d’una jornada participativa en què persones amb perfils diversos col·laboraran per trobar noves dades i incorporar nous indicadors sobre aquest fenomen. Això permetrà explicar històries que ajudin a entendre el canvi climàtic i, alhora, trobar-hi solucions.