Les dades d’activitats i establiments municipals, obertes i reutilitzables

La Diputació de Barcelona ha incorporat al portal de dades obertes, de forma oberta i reutilitzable, el cens d’activitats i establiments. De moment, estan disponibles al portal de dades obertes les dades d’aquells municipis usuaris de l’aplicació informàtica GIA (Gestió d’Informació d’Activitats) i que han autoritzat expressament la seva difusió.

El cens, que inclou activitats de diversos sectors econòmics (industrial, comercial, serveis, recreatives...), així com també dels equipaments culturals, esportius, educatius, sociosanitaris i religiosos, recull més de 2.700 registres amb informació detallada que s’actualitza diàriament i que es pot visualitzar en format de mapa i de taula de dades.  

La Diputació ha publicat aquestes dades, que s’aniran ampliant progressivament amb la incorporació dels municipis que hi estiguin interessats, amb els formats JSON, XML, CSV, RDF i WMS. Aquestes dades també s’actualitzen diàriament al SITMUN (Sistema d’Informació Territorial Municipal) i a la IDEBarcelona.

El portal https://dadesobertes.diba.cat  és un catàleg de dades públiques amb què la Diputació vol acostar les dades que produeix o recopila a tots els ciutadans i reutilitzadors (empreses, desenvolupadors, investigadors, estudiants...), de manera que aquests puguin consultar-les en diversos formats i reutilitzar-les creant, així, aplicacions o webs que aportin valor social i econòmic.