Expedició de dades pel canvi climàtic

La Diputació de Barcelona vol donar suport a les estratègies municipals de lluita contra el canvi climàtic i garantir l’accés universal a l'energia sostenible cercant noves fonts de dades obertes.

A través d’un esdeveniment innovador com és l'Expedició de dades, organitzat conjuntament amb Iniciativa Open Data Barcelona, es volen ampliar les fonts de dades -com les dades socials i de salut- per a millorar les accions públiques d'impacte social del canvi climàtic. Afrontem la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic.

Cercarem noves fonts de dades obertes i construirem visualitzacions que ens ajudin a saber més sobre els reptes socials del canvi climàtic. Dades obertes per a fer millors polítiques públiques.

Per a més informació i inscripcions clicar Aquí