Nou recull documental sobre transparència i bon govern d’Agustí Cerrillo i Francesc Rodríguez

La Revista Catalana de Dret Públic, en el seu darrer número, dedica una secció monogràfica a la transparència i el bon govern, a través d’un excel·lent recull documental realitzat pels professors Agustí Cerrillo, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya i Francesc Rodríguez, professor titular de dret administratiu de la Universitat de Barcelona.

L’anàlisi de la transparència i el bon govern s’ha abordat en els darrers anys des de diverses disciplines com ara el dret, l’economia i la ciència política i de l’Administració i el volum d’informació relativa a aquest tema ha esdevingut molt elevat.

Els no coneixedors de la matèria, però també els professionals, es veuen sovint confrontats amb dubtes en la interpretació o amb la presa de decisions en relació amb l’aplicació de la transparència i el bon govern.

Per tal de fer front a aquesta problemàtica, recomanem la lectura del recull documental realitzat pels professors Agustí Cerrillo i Francesc Rodríguez, que constitueix un referent important, bàsicament per tres raons:

En primer terme, es tracta d’una selecció acurada de la documentació existent. Els autors indiquen que la seva aproximació no és exhaustiva, sinó que aposta per un equilibri raonable i representatiu de les diferents maneres d’aprofundir en la transparència, i que alhora pretén obrir perspectives. En aquest sentit, han procurat potenciar la presentació de fonts o mitjans de coneixement que obren pas a nous enfocaments o simplement a fonts complementàries d’informació per explorar.

A més, els autors han realitzat un esforç molt útil en ordenar tota aquesta informació en dimensions comprensibles, fet que permetrà a l’usuari contextualitzar la presa de decisions respecte a l’aplicació de la normativa de transparència. Els eixos escollits per tal de mostrar la informació són cinc: territorial, temàtic, metodològic, de tipologia de materials i temporal. Cerrillo i Rodríguez indiquen que han proposat, així, aportar valor pel fet de compartir una perspectiva d’anàlisi que permeti a qualsevol lector, neòfit en la matèria o amb una trajectòria consolidada, aproximar-se o aprofundir en aquesta qüestió.

Finalment, el recull mostra que els estudis que s’han publicat permeten delimitar les finalitats de la transparència, avaluar-ne l’eficàcia i mesurar-ne l’impacte com a instrument per a enfortir la legitimitat de les institucions públiques i per a reforçar la confiança ciutadana en aquestes. Alguns estudis també identifiquen els riscos a tenir en compte a l’hora d’estendre la transparència al funcionament de totes les institucions públiques.

Pots descarregar-ho Aquí