La Diputació de Barcelona contribueix al codi lliure

La Diputació de Barcelona aposta pel codi obert per desenvolupar molts dels seus projectes web, en el marc del Pla d’Actuació de Mandat 2016-2019. D’aquesta forma, des de la corporació es contribueix activament a comunitats de desenvolupament com la del gestor de continguts Drupal, a través del qual ja s’han alliberat quatre mòduls. 

Aquests tenen Llicència Pública General GNU (GPL GNU), que permet la còpia, distribució (comercial o no) i la modificació del codi, sempre que qualsevol nova versió generada es continuï distribuint amb la mateixa llicència GPL. 

El primer mòdul en alliberar-se ha estat el Bootstrap responsive wrappers, que a dia d’avui fan servir 250 webs i serveix per convertir el contingut creat pels usuaris en contingut adaptatiu automàticament. D'altra banda, el mòdul Diba carousel es fa servir ara mateix a més de 140 webs per crear un visor d'imatges de tipus carrusel, que mostra de forma cíclica diverses fotografies a qualsevol pàgina web.

També s’ha alliberat Image optim, que ofereix una integració del servei d’optimització d’imatges per a web Image Optim i que ja utilitzen una quarantena de portals. Per últim, destaca el mòdul anomenat DibaCore, que és un subtema de l’entorn de treball web Bootstrap en què es basen diversos portals web.

La Diputació de Barcelona té previst publicar nous mòduls de programari amb llicències obertes per afavorir-ne la lliure reutilització i la col·laboració amb les comunitats de programari lliure.