La Diputació de Barcelona rep el premi Cisco a la Transformació Digital amb menció a la seva aposta pel Govern Obert

La Diputació de Barcelona ha rebut el Premi Cisco a la Transformació Digital en el transcurs de la 23a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica organitzada per l’Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) celebrada aquest dijous a l’Auditori de Barcelona. El guardó ha estat recollit per Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona, de mans de Francesc Bert, director de Cisco Barcelona, en un acte que ha estat presidit pel president del Parlament, Roger Torrent, i on la Presidenta ha destacat la tasca desenvolupada pel Director TIC i artífex de la transformació digital Jordi Pericàs.

A l’hora d’adjudicar el premi, el jurat ha tingut en compte la decidida aposta de la Diputació de Barcelona en aquest àmbit, definida al Pla d’Actuació de Mandat 2016-2019, i marcada per la voluntat de convertir la demarcació de Barcelona en una Smart Region i d’actuar com a núvol de serveis per als ajuntaments.

En aquesta línia, Mercè Conesa, en el seves paraules d’agraïment per aquesta concessió, ha remarcat «el treball que està realitzant la Diputació de Barcelona en favor dels 311 municipis de la demarcació en el desenvolupament d’estratègies de serveis intel·ligents i connectar-los a les noves tecnologies mitjançant els diferents serveis que presta, ja sigui mitjançant la xarxa de carreteres, la teleassistència o la xarxa de biblioteques». Conesa ha assenyalat també que «aquest premi ens impulsa a treballar encara millor al servei de la població a través de la tecnologia».

Projectes estratègics de Govern Obert

Sota el lema ‘Connectem’, la Diputació de Barcelona estableix tot un conjunt de projectes estratègics que tenen en comú la voluntat d’avançar cap a una Govern Obert i de relacionar directament persones, tecnologia, infraestructures, educació, medi ambient, desenvolupament econòmic, turisme o espais naturals.

Mostra d’això és que des de la corporació s’aposta per convertir la demarcació en una Smart Region i s’impulsa l’ús de les TIC amb l’objectiu de millorar l’eficiència en la gestió dels sistemes urbans i regionals i, així, millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Això es converteix en la implantació d’una plataforma urbana intel·ligent, basada en SENTILO, així com programes de suport a la sensorització i a la definició de projectes municipals.

Com a tercer eix destaca el suport que s’ofereix als ajuntaments de la demarcació com a núvol de serveis. Per una banda, es dona assistència i assessorament en la matèria mentre que, per l’altra, s’hostatja en els servidors propis tot un conjunt de programes i bases de dades als quals accedeixen els ajuntaments de forma remota.

Com a exemple d’aquesta gestió a través del núvol ofert per la Diputació de Barcelona hi ha el Servei Econòmic Financer Municipal (250 ajuntaments), el padró municipal (251), l’elaboració de les nòmines (135), el programa XALOC (136), el Servei GIA – Gestor d’Informació d’Activitats (200), els Serveis Socials Hèstia (296) o la Xarxa de Museus Locals (52 ajuntaments).

A més, la Diputació de Barcelona ha creat el Sistema d'Informació Territorial Municipal SITMUN que va néixer per donar resposta a necessitats comuns dels ajuntaments de la demarcació en materia de SIG, especialment els que disposen de pocs recursos, amb la intenció de facilitar-los el coneixement, anàlisi i gestió del territori. Aquesta inciativa està d'acord amb la Llei 11/2007, sobre accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, on s'impulsa a la reutilització d'aplicacions i transferència de tecnologies entre administracions. La corporació també lidera la Xarxa Local SITMUN, un instrument que promou l'ús del Sistema d'Informació Territorial Municipal als municipis i altres ens locals de la demarcació de Barcelona.