Què son les dades obertes?

Resum pedagògic sobre què són les dades obertes publicat pel Govern de Catalunya:

Les dades obertes (open data en anglès) són conjunts de dades produïdes o recopilades per organismes públics que les administracions públiques posen a disposició de la ciutadania perquè les puguin utilitzar lliurement de manera senzilla i còmoda.

Les dades obertes tenen un gran valor potencial i són essencials per a la transparència de les administracions públiques, l’eficiència i la igualtat d’oportunitats a l’hora de crear riquesa.

El principal objectiu de l’obertura de dades és posar a disposició de la societat i fer públiques les dades que gestiona l’Administració, de manera que qualsevol persona o organització pugui utilitzar-les. Amb aquest servei, les administracions augmenten la transparència, ja que el ciutadà accedeix a una visió real de la prestació de serveis. A més, la reutilització de dades obertes per part d’empreses, entitats, associacions i ciutadania en general permet l’elaboració de nous productes i serveis que aporten valor, innovació, coneixement i oportunitats de negoci.

Les llicències i els termes d’ús de les dades obertes estan sotmeses a les lleis de reutilització de la informació del sector públic, i en alguns casos poden tenir llicències de propietat intel·lectual, tot i que es tendeix a obrir-les sense condicions, sempre que es mantinguin sense manipular i amb la citació obligatòria de la font i de la seva darrera actualització. Per a més informació, podeu consultar l’apartat Termes d’ús i llicències.

Si vols llegir tots els detalls clica Aquí

1 comentari

Jové, Maribel

Queda una mica amagat dins del portal de Govern Obert de la Generalitat, el comparteixo per si és del vostre interés

http://governobert.gencat.cat/ca/detalls/noticia/dadesobertes

Especialment útil la visualització de les dades a través del portal https://analisi.transparenciacatalunya.cat/.