La Secretaria de Transparència i Govern Obert del Govern publica un tutorial per tal de facilitar la presentació de sol·licituds d’accés a la informació pública

La Secretaria de Transparència i Govern Obert publica un tutorial per tal de facilitar la presentació de sol·licituds d’accés a la informació pública, que permet, pas a pas, seguir amb facilitat el procés d’elaboració i presentació d’una sol·licitud d’accés a la informació pública.

La sol·licitud d’accés a la informació pública és la forma d’exercir el dret d’accés a la informació pública. Aquest és el dret que tenen les persones a accedir a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions.

El tutorial permet, de manera fàcil i senzilla, seguir pas a pas les dades que cal emplenar per tal de fer arribar a l’Administració la petició d’informació que la ciutadania necessiti.

Trobareu el tutorial i més informació relativa al dret d’accés a la informació pública en aquest enllaç