A la vostra disposició les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona

A través de la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona podeu accedir a la informació sobre els Plens de la Diputació i les Juntes de Govern Local, així com les diferents mocions presentades pels grups pólítics.