Jornada SITMUN de la Diputació de Barcelona

dimecres
03
09:00h
Abril 2019
Data de finalització: dimecres, 03/04/2019 - 14:00

L'Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local de la Diputació de Barcelona organitza la Jornada SITMUN, en un context de constant increment de la informació geolocalitzada d'àmbit local i d'obligació legal de publicar les dades geogràfiques en formats estàndards internacionals que permeten la seva reutilització.

En aquest marc la jornada es configura amb els següents objectius:

- Sensibilitzar de l'obligació de publicar la informació geogràfica d'àmbit local d'acord amb els formats i estàndards regulats a la Directiva INSPIRE amb l'horitzó 2020.


- Aprofundir en l'impacte dels sistemes d'informació geogràfica i les dades obertes en el govern digital.

- Donar a conèixer els nous projectes SITMUN i les novetats de la plataforma aplicats a la gestió eficient del territori.

Destinataris:

Electes i Secretaris dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona
Responsables, tècnics i demés personal dels ens locals
Responsables, tècnics i demés personal dels Serveis de la Diputació de Barcelona
Professionals i estudiants de sectors vinculats

Inscripcions:      Del 5 al 26 de març del 2019

Inscripcions:    Ajuntaments i personal Diputació Gestforma: enllaç

Inscripcions:      Professionals i estudiants vinculats al sector cliqueu: enllaç

 Programa:         Podeu consultar el programa clicant aquest:  enllaç