Jornada "Think outside the box", del diàleg a la credibilitat

dimarts
21
09:00h
Novembre 2017
Data de finalització: dimarts, 21/11/2017 - 16:30

És possible el diàleg públic - privat per millorar la gestió i eficàcia retroalimentant-se l'un a l'atre? És possible aplicar al món privat les bones pràctiques i experiències del sector públic? És possible aplicar al sector públic les bones pràctiques, mètodes i experiències del món privat? Te sentit que les empreses dialoguin amb els ciutadans?.

Reflexionar sobre la idea i la pràctica del Diàleg actiu entre les organitzacions i la societat. Generar un espai de reflexió sobre els condicionants i facilitadors d’aquests Diàleg, així com l’aprenentatge mutu que ens pot donar la reflexió conjunta de tots aquests factors, a l’hora d’adoptar o incorporar nous plantejaments que afavoreixin aquest Diàleg i al cap i a la fi, generar CREDIBILITAT.

THINK OUTSIDE THE BOX

La filosofia de la Jornada ens ha de permetre treballar els termes de Diàleg, Governança, Credibilitat i fer-ho des de “fora de la capsa”. Conèixer idees que vénen d’organitzacions diferents i poder-les aplicar. Veure, des d’altres perspectives: beneficis, perjudicis, factors que faciliten o dificulten aquest Diàleg. Com el Diàleg genera credibilitat, confiança i com aquesta es treballa, es guanya i es manté.

PER QUÈ ASSISTIR?

 Per parlar de temes incipients i que estan a l’ordre del dia: governança, transparència, participació, credibilitat, confiança.

 Perquè plantegem una jornada molt aplicable, que volem que sigui útil per a les vostres organitzacions.

 Per conèixer què fan i com ho fan els altres.

A QUI VA ADREÇADA LA JORNADA?

 Alcaldes i regidors de participació ciutadana, govern obert, transparència.

 Responsables i tècnics de participació ciutadana, govern obert, transparència de les administracions públiques.

 Directors i Responsables de Comunicació de les empreses.

 Responsables de RSC de les empreses.

Per a més informació, inscripcions i detalls clicar Aquí