Seminari sobre la implementació de la Llei de Transparència

dimarts
03
09:00h
Octubre 2017
Data de finalització: dimecres, 11/10/2017 - 11:00

El proper mes d’octubre tindrà lloc la segona edició del Seminari sobre implementació de la Llei de transparència, organitzat per la Secretaria de Transparència i Govern Obert, en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Aquí trobareu informació sobre la primera edició del Seminari, que va tenir lloc al mes de juny, i podreu accedir a les inscripcions per al mes d’octubre.

Aquesta serà la segona edició d’un seminari que té com a objectiu valorar la situació actual d’implementació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i les oportunitats de millora que té, posant èmfasi en la publicitat activa. El seminari s’adreça a professionals de l’Administració les tasques dels quals es relacionen amb l’aplicació de la Llei. 

Per una banda, els ponents i els participants analitzen les obligacions de publicitat activa de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, i comparteixen com divulgar els criteris d’aplicació i la seva plasmació pràctica. D’altra banda, les sessions també serveixen per a identificar les millors pràctiques a través de les experiències existents, delimitar dubtes interpretatius, abordar reptes de millora i valorar l’oportunitat del desenvolupament de les obligacions a través del desplegament reglamentari.

La revisió del compliment de la Llei s’estructura en quatre sessions temàtiques diferenciades:

Sessió 1. 
Dret d’accés a la informació pública. 

Sessió 2.
Transparència en l’organització institucional i l’estructura administrativa. 
Transparència en la planificació.

Sessió 3. 
Transparència en la informació jurídica. 
Transparència en la gestió econòmica i subvencional.

Sessió 4. 
Transparència en la contractació pública. 
Transparència dels convenis. 

Per a més informació i inscripcions clicar Aquí