#dades

divendres
24
18:00h
mai 2019

Hackató Dades x Dones

Dades X Dones és una iniciativa que té per objectiu co-crear una aplicació per mòbils per dinamitzar i promoure l’activitat econòmica de serveis a les famílies i domèstics a la ciutat de Barcelona. L'aplicació creada durant la trobada ha de respondre a les necessitats de les dones com:

- Millorar la gestió del temps, fomentar les xarxes i col·laboracions entre treballadores.


- Generar més demanda de serveis, facilitar la localització de necessitats no previstes.


- Visibilitzar les professionals dels serveis a les famílies i domèstics.

Crònica de la presentació dels resultats de l'expedició de dades sobre el canvi climàtic a L'Smart City Congress de Barcelona

En el marc de la recent celebrada nova edició del principal Congrés Smart City del món, l'Smart City Expo World Congress de Barcelona, a l'stand de la Diputació de Barcelona hi va tenir lloc la presentació dels resultats i valoració de l'expedició de dades sobre canvi climàtic celebrada recentment i organitzada per la pròpia Diputació i per Iniciativa Barcelona Open Data.

Presentem una crònica resum de l'esmentada presentació:

See video
See video

Visualització del compliment del Pla de Govern Obert de la Generalitat de Catalunya 2017-2018

El Pla de Govern Obert de la Generalitat de Catalunya consta de 5 àmbits, 9 objectius estratègics, 18 objectius operatius i 123 actuacions. En aquest visor interactiu es mostra, per defecte, el grau d’avenç del Pla de Govern Obert 2017-2018 corresponent a data 30.06.2018. Recull els avenços tant a nivell global, com pels àmbits, els objectius estratègics, els objectius operatius i les actuacions en què s’estructura el Pla.

dijous
04
17:00h
Octubre 2018

Workshop obert sobre ètica i dades

En aquesta jornada es presentarà l'informe "Bones pràctiques per compartir dades personals en la nova economia de dades"

Publicat el "Repertori de normes legals per als arxius municipals"

La Diputació de Barcelona ha publicat el repertori de normes legals per als arxius municipals. Us el podeu descarregar i consultar-lo clicant Aquí

La xarxa cartogràfica SITMUN de la Diputació de Barcelona cobreix tot el territori català

La Diputació de Tarragona s’ha adherit a la Xarxa Europea SITMUN, un sistema d’informació territorial municipal impulsat per la Diputació de Barcelona per donar resposta a necessitats comuns dels ajuntaments en gestió cartogràfica i que permet visualitzar, actualitzar, analitzar i relacionar dades de diferents temàtiques en un únic mapa, amb informació oficial i actualitzada.

Ja pots consultar on line tot l'arxiu de la Diputació de Barcelona des de l'any 1.823

Ja podeu consultar l'Arxiu General de la Diputació de Barcelona amb documents des de l'any 1.823:

- Cercador de documents en imatge

- Biblioteca de la Diputació de Barcelona

- Mancomunitat de Catalunya

Tot clicant Aquí

El portal de dades obertes de la Diputació ofereix 53 conjunts de dades

Pots consultar totes les dades, en format de mapa, taula i calendari i també reutilitzar-los! clicant Aquí  

Sistema de gestió de dades al catàleg de la Diputació de Barcelona

L'objectiu és oferir als ajuntaments un sistema de gestió de les dades generades a partir de sensors automatitzats, per a la millora de la gestió urbana, que incorpori:
- Accés a una instància de la plataforma Sentilo que proporciona la Diputació de Barcelona per a l'ens sol·licitant
- Possibilitat de connexió automatitzada a la instància per utilitzar-la com a repositori i visor de les dades generades pels sensors
- Actualització del sistema
- Accés a eines complementàries de gestió de la plataforma
- Accés a la documentació tècnica per a la integració.

Estudi sobre "Les dades culturals: Consideracions ètiques, problemes i oportunitats"

Les dades han adquirit, al llarg dels darrers anys, una importància creixent. Els avenços tecnològics han propiciat un salt dels sistemes de mesura i de recollida de dades que ha fet possible l'acumulació d'una gran quantitat d'informació sobre els usuaris; el seu tractament requereix uns criteris legals i ètics que garanteixin el respecte a la privacitat de les persones.