#amb

dimecres
21
09:00h
Febrer 2018

Camí de la nova Llei de contractació pública: transparència i bon govern

Aquesta sessió pretén actualitzar i informar als diversos responsables tècnics, directius i polítics que participen en el procés de contractació pública, sobre les mesures per a la lluita contra la corrupció, la prevenció de conflictes d'interessos, la transparència i la millora de la competència, derivades de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.